Topjaar voor Christie's

LONDEN, 25 FEBR. Christie's International heeft een topjaar achter de rug. In totaal kwam er voor ruim vier miljard gulden onder de hamer. Daarmee was 1997 het op één na beste jaar uit de geschiedenis van Christie's, alleen overtroffen door 1989.

Ten opzichte van 1996 steeg de verkoop met 20 procent. Ook de vestiging Amsterdam draaide goed, blijkt uit de cijfers over vorig jaar. Zij zag haar veilingopbrengsten met 41 procent toenemen tot 86 miljoen gulden. Christie's International runt over de hele wereld verspreid tien veilinghuizen, waarvan Londen en New York de belangrijkste zijn.

De recordopbrengsten van twee uitzonderlijke particuliere verzamelingen leverden een forse bijdrage aan het goede resultaat. Zo bracht de nalatenschap van het verzamelaarsechtpaar Victor en Sally Ganz, bestaande uit kunstwerken van Picasso, Rauschenberg, Johns, Stella en Hesse, een kleine 400 miljoen gulden op.

Voor de verzameling (post-)impressionistische kunstobjecten van de in 1996 gestorven bankier Loeb, met daarin werken van Cézanne en Manet, werd bijna 176 miljoen gulden neergeteld. (ANP)