Spanje verwerpt liberalisering abortus

MADRID, 25 FEBR. Nadat de stemmen tot driemaal toe staakten, is gisteren in het Spaanse parlement een wetsvoorstel voor de liberalisering van de abortuswet verworpen. Het voorstel, ingediend door de socialistische oppositiepartij PSOE, voorzag in het legaliseren van abortus als de persoonlijke, sociale of familiaire omstandigheden van de vrouw hiertoe aanleiding geven.

Het wetsvoorstel, waarin de meeste partijen hun parlementsleden naar eigen geweten lieten stemmen, kreeg bij de eerste stemronde evenveel voor- als tegenstemmers (166). De conservatieve partij van de minderheidsregering van premier Aznar keerde zich echter tegen de liberalisering, de socialisten en de linkse partijcombinaties waren voor. Het staken van de stemmen werd veroorzaakt doordat een aantal parlementsleden van de Baskische, Catalaanse en Canarische nationalisten met de oppositie meestemden.

Ook in een tweede ronde staakten de stemmen. Naar de reglementen van het Spaanse parlement kregen de afgevaardigden vervolgens een kwartier de tijd om afwezige parlementsleden op te trommelen. Hoewel een viertal parlementariërs in het gebouw van de Cortes werd teruggevonden, bleef een oplossing uit: twee waren voor en twee tegen het wetsontwerp.

Binnen de socialistische partij was gisteren enige kritiek te bespeuren op de afwezigheid van voormalig premier en partijleider Felipe González, die na zijn aftreden tweeëneenhalf jaar geleden als parlementariër terugkwam, maar zich zelden in het parlement laat zien. Bij de stemming van gisteren had zijn aanwezigheid de doorslag kunnen geven, zo luidde de kritiek. In het debat werd de socialisten evenwel van regeringszijde voor de voeten gegooid dat de PSOE tijdens de meerderheidsregeringen van González nooit de moeite had gedaan om een legalisering door te voeren die vergelijkbaar is met het huidige wetsvoorstel.

Abortus blijft in Spanje een omstreden kwestie. Officieel kan alleen abortus worden gepleegd indien er sprake is van een noodsituatie waarbij gevaar dreigt voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de vrouw. Omdat het evenwel vrij gemakkelijk is om een verklaring van een psycholoog te krijgen dat het laatste het geval is, is het in de praktijk eenvoudig een abortus te laten plegen.

Jaarlijks worden naar schatting ten minste honderdduizend abortussen legaal uitgevoerd, maar toch blijft er rechtsonzekerheid bestaan voor zowel de arts als de patiënt. Zo werd de Nederlandse abortusarts Gerrit Jan Bosma, die in Barcelona een kliniek opende, jarenlang vervolgd wegens een abortuskwestie. Bosma kreeg enkele weken geleden op hoofdpunten gratie. Volgende maand begint evenwel in Málaga opnieuw een rechtszaak tegen dertig vrouwen en hun artsen voor het illegaal uitvoeren van abortussen.