Scholieren munten uit in wiskunde

ROTTERDAM, 25 FEBR. Nederlandse scholieren van tussen de zestien en achttien jaar leveren de hoogste prestaties ter wereld op het gebied van wis- en natuurkunde. Dit blijkt uit de derde internationale vergelijking van de kennis van exacte vakken onder 500.000 scholieren in 21 landen.

De Universiteit Twente heeft voor het Nederlandse deel van het onderzoek zo'n 1.500 scholieren getoetst op hun wiskundige kennis. Zoals in alle deelnemende landen kregen ze 76 opgaven over getalbegrip, algebra, meten en schatten, natuurkunde en redeneren. Driekwart van de Nederlandse leerlingen haalde een hoger cijfer dan het internationale gemiddelde. Scholieren in Zweden kwamen op de tweede plaats, hun leeftijdgenoten in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Cyprus haalden de laagste cijfers. De meeste Aziatische landen - die vaak goed presteren - deden dit keer niet mee aan de vergelijkende toets.

Bij eerdere onderzoeken van dezelfde organisatie, die verschenen in 1996 en 1997, bleken Nederlandse basisscholieren al goed te zijn in rekenen.

Opvallend is dat ruim een kwart van de Nederlandse leerlingen nog geen uur per dag besteedt aan huiswerk terwijl leerlingen in andere landen gemiddeld drie uur per dag over hun huiswerk gebogen zitten. Verder valt op dat een kwart van de Nederlandse scholieren een betaald bijbaantje heeft dat minimaal drie uur per dag in beslag neemt. In de meeste landen werkt 80 procent van de scholieren minder dan een uur per dag.