Schilderij Teniers in Antwerpen gestolen

BRUSSEL, 25 FEBR. Uit het Antwerpse museum Mayer van den Bergh is een zeventiende-eeuws schilderij ter waarde van 1,3 miljoen gulden gestolen. Het gaat om De verzoeking van de heilige Antonius van David Teniers de Jonge (1610-1690). De diefstal werd dinsdagmorgen ontdekt. Het museum beschikt over een videobewaking. Die functioneert echter niet op maandag, omdat het museum op die dag voor het publiek gesloten is.

Het is niet duidelijk of het schilderij maandag is gestolen of zondag, toen het museum geopend was. Van inbraak is geen spoor gevonden. Het schilderij moet eenvoudig van de haak in de muur zijn gelicht. Het is slechts 26 bij 36 centimeter groot. In het museum Mayer van den Berg is de kunstverzameling ondergebracht van de negentiende-eeuwse Antwerpenaar Fritz Mayer.

Die verzameling bestaat uit schilderijen, waaronder een Breughel, tekeningen, handschriften en beelden. Vorig jaar werd uit het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten een schilderij van Pieter Breughel de Jonge gestolen. Een werk van Van Gogh, dat eveneens vorig jaar uit dit museum verdween, is later teruggevonden. De daders van deze diefstal zijn aangehouden.