Personalia

Mr. T. van Daalen wordt herbenoemd als waarnemend procureur-generaal van Aruba. De Rijksministerraad stemt met zijn herbenoeming in. Van Daalen is procureur-generaal van de Nederlandse Antillen. Sinds sinds maart vorig jaar is hij tevens waarnemer op Aruba. De herbenoeming gaat 6 maart in en geldt voor een periode van maximaal zes maanden.