Onenigheid met Wiegel; Bolkestein neemt Kok in bescherming

ZWOLLE, 25 FEBR. VVD-leider Bolkestein heeft gisteravond zijn sociaal-democratische tegenstrever premier Kok in bescherming genomen tegen een aanval van zijn partijgenoot en VVD-senator Wiegel.

Tijdens een regionale verkiezingsbijeenkomst in Zwolle betitelde Bolkestein Wiegels bewering dat premier Kok de regie kwijt is als “bellenblazerij” en “echte onzin”. Voormalig CDA-leider Van Agt, op verkiezingscampagne in Hatert, sloot zich vanmorgen bij Wiegel aan. “Wiegel heeft volkomen gelijk. Kok is het stuur kwijt. Men rollebolt over de mat.”

Tijdens een toespraak in Almelo, afgelopen maandag, zei Wiegel dat premier Kok “aan het haperen” was. Hij doelde onder meer op de gang van zaken rond de controversiële voordracht van kroonprins Willem-Alexander voor het IOC, het al dan niet sturen van een fregat naar de Golf en de verwarring rond de koopkracht. “Het gaat in totaal om vier of vijf gebeurtenissen die op zichzelf kritische vragen oproepen”, reageerde Bolkestein gisteren in Zwolle. “Maar om daar één schuimtaart van te maken, gaat me te ver. Ik kan het niet zo zien dat Kok de regie kwijt is. Men kan heden ten dage niet regeren zonder zo nu en dan een paar spetters op te lopen.”

Bolkestein gaf te kennen geen contact te hebben gehad met Wiegel over diens uitlatingen. “Ik heb de heer Wiegel niet aan een touwtje”, aldus de VVD-leider.

Premier Kok, op werkbezoek in Amsterdam, noemde het vanmorgen “interessant om te zien dat Wiegel en Bolkestein in een heftig dispuut verwikkeld zijn - nota bene over mij”. “Dat heb ik toch maar voor elkaar”, aldus Kok.

VVD-campagneleider Van Baalen noemde het gisteravond “toeval” dat Bolkestein en Wiegel kort na elkaar zo verschillend reageerden op premier Kok. Volgens Van Baalen is er geen sprake van een VVD-strategie waarbij enerzijds prominente VVD'ers premier Kok proberen te beschadigen en anderzijds VVD-leider Bolkestein als redelijk denkende kandidaat-premier wordt gepositioneerd. “Bolkestein is van meet af aan complimenteus geweest over Kok als premier. Hij ziet geen reden nu plotseling van die lijn af te wijken”, aldus Van Baalen.

De bescherming door Bolkestein van Kok ging overigens niet zover dat hij de aanval van de PvdA-leider op de VVD, een dag eerder in Hoorn, onbesproken liet. In Hoorn had Kok gezegd dat Nederland “uit balans” raakt als de VVD de grootste wordt. Het VVD-programma raakt met zijn bezuinigingen van twaalf miljard gulden “vitale onderdelen van de samenleving”, zoals voorzieningen in het onderwijs en de zorg, aldus Kok.

Bolkestein wees er op dat van die twaalf miljard zeven miljard “teruggaat naar de samenleving”, onder meer naar juist onderwijs en zorg. Volgens Bolkestein probeerde Kok met zijn kritiek op de VVD het sociale gezicht op te poetsen dat volgens PvdA-prominenten nu nog te veel ontbreekt, en waarvan linkse partijen als GroenLinks en de SP profiteren. “Ook het CDA haalt de PvdA regelmatig links in”, zei Bolkestein.