Met steun PvdA en D66; Nieuw plan GroenLinks deeltijdwerk

DEN HAAG, 25 FEBR. De fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, P. Rosenmöller, heeft gisteren opnieuw een wetsvoorstel ingediend om het recht op deeltijdwerk wettelijk vast te leggen per 1 januari 1999.

Het nieuwe wetsvoorstel is volgens Rosenmöller “creatiever” en “biedt meer maatwerk” dan het vorige, dat uiteindelijk door de Eerste Kamer werd verworpen.

Het wetsvoorstel is mede-ondertekend door de Tweede-Kamerleden Van Nieuwenhoven (PvdA) en Bakker (D66). “De mede-ondertekening door de regeringspartijen geeft het wetsvoorstel een politiek fundament en maakt dat het voorstel ook onderdeel zal zijn van de formatie”, zei Rosenmöller gisteren bij de presentatie.

Het CDA kondigde vanmorgen aan het eigen wetvoorstel voor deeltijdwerk zo snel mogelijk in behandeling te laten nemen. De Tweede Kamer aanvaardde vorig jaar het toen vier jaar oude voorstel van Rosenmöller om werknemers het recht te geven hun arbeidsduur met maximaal 20 procent te verminderen (een dag bij een volledige werkweek). Doorslaggevend daarbij was de steun van de Tweede-Kamerfractie van het CDA. In de Eerste Kamer stemde het CDA in december uiteindelijk tegen, onder meer omdat met name kleinere ondernemingen heel lastig deeltijdwerk zouden kunnen inpassen in hun rooster.

Rosenmöller meent dat zijn nieuwe voorstel tegemoetkomt aan de bezwaren van het CDA, omdat het flexibeler is. Een verschil met het vorige is dat nu gesproken wordt over “aanpassing van de arbeidsduur”: werktijden kunnen niet alleen verkort maar ook verlengd worden. “Mensen met een bescheiden deeltijdbaan kunnen in principe hun urenaantal uitbreiden”, zei Rosenmöller. Met hoeveel uur de werktijd kan worden aangepast, staat niet in de nieuwste versie. Van de wettelijke regeling kan worden afgeweken als er in de CAO afspraken zijn gemaakt over deeltijdwerk of - en dat is nieuw - tussen het bedrijf en de ondernemingsraad.

“We zijn blij dat het heel direct opleggen van een norm verdwenen is, maar kleine bedrijven worden nog te weinig tegemoetgekomen”, zei Tweede-Kamerlid Bijleveld (CDA) vanmorgen in een reactie. Bijleveld is voorzitter van de CDA-werkgroep, die onlangs de nota 'Zorg echt Delen' heeft uitgebracht. Daarin krijgen de sociale partners nog twee jaar de tijd om deeltijdwerk onderling te regelen; anders treedt een wet in werking die een verkorting van de werkweek met 20 procent mogelijk maakt. “Het verbaast ons dat die norm bij Rosenmoer is verdwenen”, zei Bijleveld.

Zij kondigde vanmorgen aan het eigen wetsvoorstel “zo snel mogelijk” ter advies te sturen aan de Raad van State, waar het voorstel-Rosenmöller al ligt. “Het mooist is als beide voorstellen tegelijk behandeld kunnen worden”, vindt Bijleveld: “Ik hoop dat Rosenmöller naar ons voorstel wil kijken en dat we gezamenlijke punten kunnen vinden.” GroenLinks, PvdA en D66 hebben geen contact gezocht met het CDA.

Het vakverbond CNV is blij dat de norm van 20 procent is verdwenen, maar vreest voor juridische procedures als “betrokkenen er niet uitkomen”. De bond hoopt op een “brede kaderwet waarin naast deeltijd ook zorgverlof en kinderopvang worden geregeld” en wil daarvoor ook zelf voorstellen ontwikkelen. De afwijzing door het CNV was destijds doorslaggevend bij de beslissing van het CDA in de senaat om tegen te stemmen.

Uit een enquête van het marktonderzoeksinstituut NIPO in opdracht van GroenLinks blijkt dat 51 procent van de ondervraagden voor een wettelijke regeling is van deeltijdwerk en 19 procent tegen.