KLM: kans op meer vluchten naar China

PEKING, 25 FEBR. De KLM heeft goede kans op uitbreiding van het aantal vluchten naar China. Dat is minister Wijers (Economische Zaken) gisteren te verstaan gegeven tijdens een gesprek met de Chinese minister van luchtvaart, Chen Guangyi. Nu vliegt de luhtvaartmaatschappij nog twee keer per week op de Chinese hoofdstad Peking. De KLM wil dit aantal uitbreiden naar drie keer per week en ook twee keer per week op China's grootste stad, Shanghai, vliegen.

Volgens Wijers is er op dit moment een overcapaciteit wat de vluchten op China betreft, maar halverwege dit jaar zullen de Chinese autoriteiten bekijken of het aantal vluchten kan worden uitgebreid. In dat geval is de KLM, die het liefste elke dag op Peking zou willen vliegen, een van de eerste gegadigden.

Wijers ondertekende gisteren een groot aantal overeenkomsten waar volgens werkgeversvoorzitter Blankert van VNO-NCW zo'n 300 miljoen gulden mee is gemoeid. Het grootste deel, 160 miljoen, heeft betrekking op milieuvriendelijke energie-projecten.

Zo heeft windmolenfabrikant Nedwind voor in totaal 80 miljoen gulden aan contracten gesloten voor de afzet van windenergie-apparatuur in verschillende delen van China. Het raadgevend ingenieursbureau DHV gaat ter waarde van bijna 28 miljoen gulden irrigatieprojecten uitvoeren ter voorkoming van overstromingen in Noord-Oost China. Ook zal het bureau bijdragen aan de schoonmaak van de vervuilde Huaihe-rivier.

Nederlandse bedrijven zullen verder nauw betrokken worden bij de verbetering van de infrastructuur op en rond de rivier de Yangtze. Deze rivier, die dwars door het midden van China loopt, is van groot belang om vanuit de havenstad Shanghai het Chinese achterland te bereiken. Nederland leverde in een eerder stadium een 'masterplan' af waarin stond wat China zou moeten doen om de Yangtze optimaal te gebruiken. Wijers tekende een zogenoemd memorandum of understanding, dat ervoor moet zorgen dat de suggesties uit het 'masterplan' worden overgenomen waarbij de betrokkenheid van Nederlandse bedrijven centraal staat. Zo zou P&O-Nedlloyd een bedrijf moeten kunnen oprichten waarmee het de hele 'vervoersketen' vanaf de productie tot de aflevering bij een klant, in handen krijgt. Het gaat daarbij bovendien om een bedrijf waar geen sprake is van een Chinese partner, een ongebruikelijke situatie in China, waar buitenlandse 'wholly-owned'-bedrijven zeldzaam zijn. Andere betrokken bedrijven zijn onder meer Van Ommeren dat opslagfaciliteiten wil aanbieden, en HITT dat net als in de Rotterdamse haven een verkeersleidingssysteem voor het scheepvaartverkeer gaat leveren. Thans is de rivier wat dit verkeer betreft uiterst onveilig.

Minder concreet is het 'Energie-protocol' dat Wijers gisteren tekende. Dit protocol moet volgens de bewindsman een “platform” bieden voor Nederlandse bedrijven die een product aan te bieden hebben in de energie(besparende) sfeer. Wijers heeft vooral kleine bedrijven op het oog omdat die moeite hebben om de Chinese markt te betreden. De kleine energiebedrijven missen vaak de mankracht en de deskundigheid om zich een weg te banen door allerlei wetten, regels en voorschriften totdat ze uiteindelijk zaken met China kunnen doen. Om die reden is het aantal steunpunten dat het Nederlandse midden- en kleinbedrijf moet helpen om de Chinese markt te bewerken, uitgebreid van vier naar acht.