Inkomens tot 50.000 gulden; CDA-plan om koopkracht te beschermen

DEN HAAG, 25 FEBR. Om de koopkracht van gezinnen met een inkomen tot ongeveer 50.000 gulden te beschermen, wil het CDA de gezinsuitgaven voor onderwijs, huur en ziektekostenverzekering aan maximale percentages van het inkomen binden. Hiermee is 2,5 miljard gulden gemoeid.

Als de uitgaven maximale percentages overtreffen, komen de gezinnen in aanmerking voor een subsidie die afneemt naarmate het inkomen hoger is. CDA-leider De Hoop Scheffer heeft deze concretisering van het CDA-verkiezingsprogramma gisteren bekendgemaakt. “Het gesteggel over het loonstrookje van afgelopen maand bewijst dat de echte koopkrachtplaatjes zich niet houden aan Haagse afspraken”, constateerde De Hoop Scheffer. “De overheid heeft onvoldoende instrumenten om aan inkomensreparatie te doen.”

Het gisteren gepresenteerde “revolutionaire plan” geeft volgens de CDA-leider meer garanties dat subsidies efficiënter worden besteed. “Het is niet het laatste woord”, zei De Hoop Scheffer. Hij hoopt op een “constructieve discussie” met andere politieke partijen.

Het CDA vindt dat de huurlasten voor mensen met een inkomen tot 50.000 gulden niet hoger mogen zijn dan vijftien procent van het inkomen. Naarmate de huur stijgt, gaat de subsidie omlaag om te voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure huizen wonen.

Tot een belastbaar inkomen van 52.000 gulden zouden ouders maximaal tien procent aan studiekosten hoeven te betalen. Bij de tegemoetkoming in studiekosten voor kinderen geldt momenteel een grens van ruim 39.000 gulden. Is het inkomen van de ouders hoger, dan vervalt de tegemoetkoming. Hier wil het CDA de overgang geleidelijker laten verlopen. Voor de leskosten zou een maximum moeten gelden van tien procent tot een inkomen van 67.000 gulden. Bij de studiefinanciering stelt het CDA een soortgelijke regeling voor.

Om tegemoet te komen in de kosten van kinderen stellen de christen-democraten een reparatie van de kinderbijslag voor. De kinderbijslag wordt verhoogd waardoor het besteedbaar inkomen met ruim 500 gulden per jaar stijgt. Voor sociale minima introduceert het CDA een kindertoeslag voor de eerste twee kinderen van maximaal 900 gulden per kind.

Tot slot gaat het stelsel van ziektekostenverzekeringen op de helling. De eigen bijdrage voor de thuiszorg moet omlaag en in het ziekenfonds moet een inkomensafhankelijke premie van 100 gulden per maand per persoon worden ingevoerd. Voor kinderen is die premie 50 gulden per maand. In totaal mogen de kosten van de verzekeringen en eigen bijdragen niet meer dan tien procent van het inkomen bedragen.

Volgens berekeningen van het Centraal Planbureau blijkt dat de voorstellen vooral gunstig uitpakken voor zelfstandigen, voor uitkeringsgerechtigden met een lage uitkering en voor werknemers die minder verdienen dat anderhalf maal het minimumloon.

De regeringspartijen VVD en D66 verwezen het plan direct naar de prullenmand. Beide fracties betitelen de voorstellen als een lastenverschuiving, waarvoor de midden- en hogere inkomens opdraaien. Volgens het Tweede-Kamerlid Van Hoof (VVD) komen de voorstellen neer op een grote nivelleringsoperatie. Het Kamerlid Bakker (D66) verwacht dat “honderdduizenden burgers extra” afhankelijk worden van subsidies.

De PvdA reageerde gematigd positief. Fractievoorzitter Wallage stelde vast dat het CDA, net als de PvdA, mensen met een laag inkomen wil ondersteunen. “Wij kiezen daarbij voor gerichte lastenverlichting, het CDA probeert met andere instrumenten hetzelfde.”