Geldkoeriers België weer aan de slag

BRUSSEL, 25 FEBR. Na een staking van zes weken zijn de Belgische geldkoeriers vanmorgen weer aan het werk gegaan. Onder politie-escorte zijn zij begonnen om geld op te halen dat zich gedurende de staking op 150 plaatsen in België heeft opgehoopt. De geldkoeriers waren in staking sinds zes weken geleden bij een overval op een geldtransport twee van hun collega's werden gedood. Volgens een na moeizame onderhandelingen bereikt akkoord wordt volgend jaar in België bij geldtransporten het gebruik verplicht van zogenaamde intelligente koffers. In het geval van een overval op een geldtransport wordt geld dat in zulke koffers zit automatisch vernietigd. De geldkoeriers wilden ook na de invoering van de intelligente koffer de transporten door drie man laten begeleiden. De werkgevers echter wilden het aantal koeriers per transport terugbrengen tot twee. Afgesproken is nu om voorlopig drie koeriers per transport te handhaven, totdat na ervaring met het gebruik van de intelligente koffer blijkt of het ook met twee koeriers kan.

Volgens het met de vakbonden bereikte akkoord krijgen de geldkoeriers ook een loonsverhoging. Een meerderheid van 55 procent van de geldkoeriers vindt de overeenkomst onvoldoende. De vakbonden vinden echter dat er voldoende steun voor het akkoord is en heeft besloten de staking niet langer te steunen.