Eerste maand 1998 zonder inflatie in VS

NEW YORK, 25 FEBR. In de maand januari zijn de Amerikaanse concumentenprijzen gelijk gebleven. Het was voor het eerst in vier jaar dat de maandelijkse inflatie op nul uitkwam. Over de afgelopen twaalf maanden was er 1,6 procent inflatie. Het bureau voor arbeidsstatistieken maakte de cijfers gisteren bekend.

De zogeheten kerninflatie, dus exclusief wisselvallige voedsel- en energieprijzen, was vorige maand 0,2 procent en bedroeg in het afgelopen jaar 2,2 procent. Door onder meer de daling van de olieprijzen werd afgelopen maand benzine goedkoper geworden. Per saldo bleef hiermee de consumer price index (cpi) in januari ongewijzigd.

De gisteren gepubliceerde cpi is het eerste dat volgens een nieuwe berekeningsmethode is vastgesteld. Het is de eerste verandering in de berekening van de cpi in elf jaar. Doel is een realistischer weergave van de werkelijke prijsstijgingen te geven. Voor het eerst zijn nu zaken als mobiele telefoons en leaseprijzen in de cpi opgenomen.

Het cpi-cijfer vormt de basis voor aanpassingen voor kosten van levensonderhoud voor in totaal tachtig miljoen Amerikanen die oudedagsvoorzieningen krijgen, voedselbonnen ontvangen of een overheidspensioen hebben. Het cijfer wordt ook gebruikt door de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale, in haar overwegingen om de renteniveaus aan te passen.

Toen twee jaar geleden door een studiecommissie werd gesuggereerd dat de cpi een verkeerd beeld gaf en een hogere inflatie aangaf dan in werkelijkheid het geval was, ging er een storm van protest op onder belangengroepen van bejaarden. Sindsdien is er echter voldoende politieke steun opgebouwd om tot een geleidelijke herziening van cpi-cijfer te komen, waarin meer rekening wordt gehouden met de komst van nieuwe producten en veranderende bestedingspatronen.

Het cpi-cijfer wordt voortdurend herzien maar de huidige ingrijpende herberekening is pas de vijfde van dat soort in 81 jaar jaar. Herziening van de huidige cpi-berekening houdt in dat een nieuwe categorie prijzen van educatie en communicatie is toegevoegd. De geleidelijke invoering van de nieuwe berekeningsmethode zal uiteindelijk, in de loop van 1999, leiden tot een cpi-cijfer dat volgens de Economische adviesraad van het Witte Huis op jaarbasis 0,7 procentpunt lager ligt dan het huidige.