Delta Lloyd op overnamepad

AMSTERDAM, 25 FEBR. Verzekeraar Delta Lloyd is op overnamepad. Zonder acquisities zegt de dochter van het Britse Commercial Union niet aan de eigen doelstellingen te kunnen voldoen. Over het afgelopen jaar boekte Delta Lloyd een hogere nettowinst maar een lager bedrijfsresultaat.

Dit heeft de verzekeraar vanochtend bekendgemaakt. Bestuursvoorzitter J.E. Jansen spreekt van een prima resultaat. “Maar onze doelstellingen liggen hoger dan dat wij autonoom kunnen bereiken. Naast acquisities in de verzekeringsbranche zullen we ook meer gaan investeren en nieuwe allianties sluiten”, aldus Jansen.

De nettowinst steeg met zeven procent tot 328 miljoen gulden. Deze stijging is vooral het gevolg van minder buitengewone lasten. Die daalden met 25 miljoen tot 6,5 miljoen gulden. Door extra investeringen in de automatisering daalde het bedrijfsresultaat met 11 miljoen tot 481 miljoen gulden.

Delta Lloyd had al een voorziening van 49 miljoen gulden getroffen om de aanpassingen voor de euro en het nieuwe millennium door te voeren, maar de verzekeraar heeft nog eens 10 miljoen opzij gelegd. Met de voorbereidingen voor de euro en de eeuwwisseling denkt het bedrijf nog dit jaar klaar te zijn.

De omzet van Delta Lloyd steeg met ruim negen procent tot 5,7 miljard gulden, terwijl het totale premie-inkomen met elf procent toenam tot 3,4 miljard gulden.

Jansen constateerde vanochtend tevreden dat het schadebedrijf, na “te weinig renderende” jaren, een winststijging heeft geboekt. Terwijl de brutopremie op 1,1 miljard gulden stabiel bleef, steeg het resultaat met 12 miljoen tot 77 miljoen gulden.

Juist in de schadesector zijn “gerichte acquisities” te verwachten. De stagnatie van de omzet in dit segment is een gevolg van lagere premie-inkomsten in de autoverzekeringen.

Ondanks de gezondere autoportefeuille zullen de premies toch weer moeten stijgen, zo verwacht Delta Lloyd, met name als gevolg van overheidsmaatregelen. Zo wordt de automobilist eerder aansprakelijk gesteld bij ongelukken.

De inkomsten uit levensverzekeringen stegen in 1997 met ruim zeventien procent tot 2,4 miljard gulden. Ondanks de hogere omzet stagneerde het brutoresultaat op 365 miljoen gulden.

De beleggingsactiviteiten profiteerden volop van het prettige beursklimaat. De directe beleggingsopbrengsten namen met zeven procent toe tot 2,2 miljard gulden. Door de koersresultaten op de aandelen nam de waarde van de portefeuille met 658 miljoen gulden toe.

Nadeel van de goede economische ontwikkeling komt volgens Delta Lloyd tot uiting in “de tekeningen van een overspannen arbeidsmarkt”. Vooral financiële dienstverleners kunnen volgens het bedrijf moeilijk werknemers aantrekken en behouden.