De vakbeweging en haar zeggenschap over beleggingsfondsen; De kapitaalverschaffers, dat zijn wij zelf

Pensioenfondsen zijn de afgelopen jaren de dominante kapitaalverschaffers geworden van het Nederlandse bedrijfsleven. In de besturen van de fondsen bezet de vakbeweging de helft van de zetels. Vakbondsmensen die opkomen voor de macht van de aandeelhouder? Een gesprek met Jan Anneveld, voorzitter van de CNV-bond CFO en bestuurder van de pensioenfondsen ABP en PGGM. 'Waarom laten wij ons in met dat verfoeide kapitaal?'

“Uitstekend. Ik ben een overtuigd Europeaan. Vroeger zongen we: de Internationale zal altijd heersen op aard. Met de EMU kun je, op beperkte schaal weliswaar, spreiding van welvaart in Europa bevorderen. Het is natuurlijk bezopen dat er heel rijke landen zijn en dat in het zuiden van Italië mensen in grote armoe leven. Ik vind het vanuit mijn oude ideaal van 'Alle Menschen werden Brüder' een uitstekende zaak dat er hard gewerkt wordt aan Europa. En als dat offers kost, prima.”