CBS: '97 topjaar banen; Economie boekt records, groei blijvend

DEN HAAG, 25 FEBR. De Nederlandse economie heeft zich vorig jaar in alle sectoren voorspoedig ontwikkeld. Een toename van consumptie en investeringen resulteerde in een economische groei van 3,3 procent. Voor de werkgelegenheid was 1997 een topjaar.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vanmorgen zijn gepubliceerd. De groei van 3,3 procent was even hoog als in 1996 en zou 3,6 procent bedragen als wordt gecorrigeerd voor de economische gevolgen van de varkenspest.

De Nederlandse economie bevindt zich volgens het CBS in een hoogconjunctuur; voorlopig wordt nog geen afvlakking voorzien. Zo bereikte de index van het consumentenvertrouwen deze maand een nieuw record. Het Centraal Planbureau voorspelt voor dit jaar een groei van bijna 4 procent.

In 1997 hebben consumptie en investeringen de belangrijkste bijdrage geleverd aan de groei. De consumptie steeg met 3,1 procent en de investeringen met 6,7 procent. De groei van zowel invoer als uitvoer van goederen en diensten overtrof de stijgingspercentages van een jaar eerder.

Deze groeicijfers worden weerspiegeld in een verdere verbetering van de arbeidsmarkt. In 1997 hadden 6,4 miljoen mensen een betaalde baan, 213.000 meer dan in 1996. Vooral vrouwen profiteerden van de groeiende werkgelegenheid.

Het aantal werklozen uitgedrukt als percentage van de beroepsbevolking nam af van 6,5 naar 5,5 - het laagste percentage van de afgelopen vijf jaar. De recordgroei van het aantal banen leidt volgens het CBS nog niet tot spanningen op de arbeidsmarkt en bijbehorende stijging van de lonen. De inflatie bedroeg 2,2 procent, een lichte stijging ten opzichte van 1996. Voor de periode 1985-1997 is sprake van een zeer beheerste prijsontwikkeling. In combinatie met de gematigde loonontwikkeling, waardoor de prijs van Nederlandse exportproducten laag kan blijven, wordt dit gezien als een van de drijvende krachten achter het succes van het poldermodel.

Vergeleken met het buitenland doet de Nederlandse economie het goed. In Duitsland en Frankrijk groeide de economie in 1997 respectievelijk met 2,2 en 2,3 procent. Deze groei wordt veroorzaakt door de export. In de Verenigde Staten (groei: 3,8 procent), Groot-Brittannië (3,3 procent) en Nederland is de groei evenwichtiger verdeeld.

In Groot-Brittannië is onlangs de rente verhoogd om de economische ontwikkeling af te remmen. Een renteverhoging is in Nederland zeer onwaarschijnlijk omdat de rente is gekoppeld aan de Duitse rente. Afgelopen jaar bleef de rente laag. De gemiddelde hypotheekrente bedroeg bijvoorbeeld 5,8 procent, het laagste percentage sinds 1965. Het lage percentage leidde tot een hausse in hypotheken. Er werd voor 106 miljard gulden aan nieuwe woninghypotheken ingeschreven, een stijging van bijna 30 procent ten opzichte van 1996. [Complete tekst CBS via www.nrc.nl]