WELTWIRTSCHAFT- LICHES ARCHIV

Het kwartaalblad Weltwirtschaftliches Archiv is een uitgave van het Institut für Weltwirtschaft in Kiel en van Verlag J.C.B. Mohr, Postbus 2040 D-72010 Tubingen. Wie wil nagaan in hoeverre de lidstaten van de Europese Unie economisch naar elkaar toe groeien kan dat het beste doen door de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit per land en per regio met elkaar te vergelijken. Maar als het gaat om de levensstandaard in de verschillende landen is het inkomen per hoofd van de bevolking de beste graadmeter.

Dat is de conclusie van Raffaele Paci in Weltwirtschaftliches Archiv, waarin hij verslag doet van zijn onderzoek naar de ontwikkeling van economische verschillen in de lidstaten van de Europese Unie in de jaren tachtig. Het uitgangspunt van het onderzoek is het gegeven dat de verschillen per lidstaat veel kleiner zijn dan de verschillen per regio. In 1990 was het inkomen per hoofd van de bevolking in de rijkste Europese regio, Hamburg en omstreken, zes keer zo groot als dat in de armste regio, Voreio in Griekenland, terwijl Duitsland als geheel maar 2,5 keer zo rijk is al Griekenland. Uit het onderzoek blijkt dat de arbeidsproductiviteit in de lidstaten wel naar elkaar toegroeit, maar dat de verschillen in inkomen per hoofd van de bevolking nog steeds extreem groot zijn.

Verder bleek dat de arbeidsparticipatie in 1990 in Denemarken met 67 procent het hoogst was en in de Griekse regio Voreio met 42 procent het laagst. Ook de verschillen in werkgelegenheidscijfers zijn erg groot. Luxemburg spant de kroon met 98,4 procent. Hekkensluiter is het Spaanse Andalusië met 73,9 procent. Het onderzoek maakt ook duidelijk dat de convergentie van de productiecijfers in de lidstaten een van de oorzaken is van de hardnekkige werkloosheid in de meeste lidstaten. Ook zijn er grote verschillen per sector. Deze zijn in de landbouw in de jaren tachtig alleen maar groter geworden, terwijl die in de industrie en de dienstverlening iets kleiner zijn geworden. De auteur concludeert dat de Europese werknemers meer gelijksoortig zijn geworden maar minder gelijk.

    • Herman Frijlink