Vrijmetselaars

In NRC Handelsblad van 21 februari stelt correspondent Dick Wittenberg, naar aanleiding van de Britse parlementaire onderzoeken naar malversaties van vrijmetselaars in politie en justitie, dat de Britse vrijmetselarij er vaak van is beschuldigd als 'firma binnen de firma' te opereren zonder dat daarvoor ooit bewijs is geleverd.

Dat bewijs bestaat - ondanks de maçonnieke obstructie bij de vergaring daarvan - echter wel degelijk; zie bijvoorbeeld S. Knight, The brotherhood. The secret world of the freemasons (Londen: Granada, 1983) en M. Short, Inside the brotherhood. Further secrets of the freemasons (Londen: Grafton, 1989). Beide schetsen bepaald geen hygiënisch beeld van de verhouding tussen de reactionaire Britse vrijmetselarij en het openbare leven, en waren destijds aanleiding tot parlementaire debatten en hevige perskritiek. De voorkeursbehandeling die de vrijmetselarij in Groot-Brittannië geniet wordt vooral door haar prominente ledenbestand gegarandeerd. Zo levert het Britse koningshuis traditioneel de grootmeester van de Britse koepelorganisatie, de United Grand Lodge.