THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY

The Journal Political Economy verschijnt elke twee maanden en is een uitgave van University of Chicago Press, 5720 S. Woodlawn Ave., Chicago, Illinois 60637.

Als de vermindering van de kosten voor zonne-energie in hetzelfde tempo blijft doorgaan als in het verleden zal meer dan 90 procent van de wereldkolenvoorraad onaangeroerd blijven. Zonne-energie zal de plaats innemen van energie uit olie en gas. De temperatuur zal op wereldschaal 1 tot 2 graden toenemen in plaats van de 3 tot 6 graden die het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) al jaar en dag voorspelt. Ujjayant Chakravorty, James Roumasset en Kinping Tse, van de universiteit van Hawaii, schrijven in de Journal of Political Economy dat de voorspellingen van het IPCC doen denken aan de Club van Rome die in de jaren zeventig voorzag dat de mineralenvoorraden op dit moment zouden zijn uitgeput. Omdat het broeikaseffect veel minder is dan voorspeld menen de auteurs dat de politici weinig of geen beleid hoeven te voeren, mits ze uitgaven aan onderzoek naar en ontwikkeling van het gebruik van zonne-energie maar op peil houden. Mede op gezag van de Scientific American menen ze dat in het jaar 2025 alternatieve energiebronnen 60 procent van de wereldvraag naar elektriciteit zullen dekken en 40 procent van de vraag naar brandstof. Dat kan omdat de kosten van het opwekken van elektriciteit uit zonne-energie de komende decennia zullen dalen van 25 cent per kWh tot 4 cent. Deze uitkomst stemt overeen met diverse andere onderzoeken. Ook zal het gebruik van elektrische auto's binnen dertig jaar hetzelfde kosten als auto's die benzine gebruiken. De auteurs hebben in hun visie ook het gegeven verwerkt dat de Amerikaanse autoproducenten momenteel bezig zijn de elektrische auto te ontwikkelen. In Californië is bij de wet vastgelegd dat dit jaar 2 procent van de auto's elektrisch moet zijn. En de Amerikaanse regering heeft het zonne-energiebedrijf van Enron-Amoco in Nevada zoveel belastingvoordeel gegund dat het bedrijf elektriciteit uit zonne-energie kan produceren tegen kosten die lager zijn dan die voor het winnen van elektriciteit uit olie, gas en steenkool. Het in Nevada gevestigde bedrijf heeft een capaciteit van 100 Megawatt.

    • Herman Frijlink