'Roepia-plan is niet van de baan'

JAKARTA, 24 FEBR. De nieuwe centrale-bankpresident van Indonesië, Sjahril Sabirin, heeft ontkend dat plannen voor koppeling van de roepa aan de dollar van de baan zouden zijn. Een dergelijke koppeling via een zogenoemde currency board is volgens hem een “aantrekkelijke” manier om de koers te stabiliseren, ondanks de internationale oppositie.

De Indonesische bankpresident deed zijn uitlatingen vanmorgen tegenover verslaggevers. Sabarin trad eerder deze maand aan, omdat zijn voorganger zich tegen een currency board verzette. In een dergelijk systeem wordt de roepia aan de dollar gekoppeld, waarbij de binnenlandse munteenheid geheel voor harde deviezen moet zijn gedekt.

Eerder waren uit Jakarta geluiden gekomen dat president Soeharto onder de internationale druk toch van het plan zou afzien. Afgelopen week deed vice-presidentskandidaat Habibie uitlatingen in die richting.

Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) heeft gedreigd het hulppakket van 43 miljard dollar voor bestrijding van de huidige crisis te stoppen als Jakarta het plan doorzet. Indonesië is volgens het IMF nog niet rijp voor een currency board, omdat de benodigde deviezen ontbreken. Ook is het bankwezen veel te zwak, zodat veel banken een eventueel noodzakelijke renteverhoging om de koppeling te handhaven niet zullen overleven. Ook alle industrielanden wijzen het volstrekt van de hand. Waarnemers in Jakarta hebben gesuggereerd dat president Soeharto een koppeling wil, om de bezittingen van familie en vrienden veilig te stellen.

Bankpresident Sabirin zei vanmorgen dat het “topprioriteit” van de regering is om de spiraal naar beneden van de roepia, die sinds juli vorig jaar 70 procent van zijn waarde heeft verloren, te stuiten. “We weten dat de meerderheid van de bevolking zich de huidige wisselkoers niet kan veroorloven. Ik ben bang dat veel mensen zullen lijden”, aldus Sabirin. Door de koersval zijn de afgelopen weken de prijzen scherp gestegen, wat geleid heeft tot talloze demonstranties. De Indonesische minister van Financiën Mar'ie Muhammad zei maandag in het parlement dat nog geen besluit is genomen over de currency board, maar noemde vervolgens een aantal stappen die nodig zijn om zo'n systeem in te voeren. (AP)