Problemen met afval; Nutsbedrijf wil belang in vroeger TCR

MIDDELBURG, 24 FEBR. Het Zeeuwse Delta Nutsbedrijven onderzoekt de mogelijkheden om de deelname van het Terneuzense afvalverwerkingsbedrijf Verstraeten Verbrugge (V en V) in Dapemo/VVW, het voormalige Tank Cleaning Rotterdam (TCR), over te nemen. De investeringen in Dapemo/VVW groeien het bedrijf uit Terneuzen boven het hoofd.

V en V en het Belgische Watco zijn momenteel elk voor de helft eigenaar van Dapemo. Ze kochten eind 1994 het failliete TCR. Dat bedrijf raakte eerder in opspraak omdat het vele miljoenen aan rijkssubsidie opstreek, afval niet volgens de regels verwerkte en op grote schaal illegaal vervuild afvalwater loosde. De drie eigenaren van TCR, de broers Langenberg, en drie stafleden kregen gevangenisstraffen.

Door het strenge overheidstoezicht daarna is bij Dapemo naar een geavanceerde afvalbehandeling toegewerkt. De investeringen zijn daardoor aanzienlijk hoger uitgevallen dan was verwacht (80 in plaats van 46 miljoen). Vorig jaar maakte Dapemo een nettoverlies van zeven miljoen gulden. Rendement is pas op de langere termijn te verwachten. Die lange adem heeft V en V niet. De banken willen slechts bijspringen indien er een goed ondernemingsplan is en de aandeelhouders er meer geld instoppen. Verstraeten Verbrugge heeft daar het geld niet voor.

Delta Nutsbedrijven nam vorig jaar een aandeel van 25 procent in onder meer de milieutakken van Verbrugge International, Verbrugge en Verstraeten Milieu (VVM) en V en V. De afspraak was dat aandeel binnen drie jaar op 50 procent te brengen. Delta zal daardoor al indirect voor een kwart eigenaar van het voormalige TCR worden. Het nutsbedrijf wil nu rechtsstreeks ook nog eens voor 25 pct in Dapemo deelnemen. Volgens directeur ir P. Stoter van Delta heeft zijn bedrijf nu de keuze uit twee alternatieven: terugtrekking uit VVM en V en V of samen met Watco, elk voor 50 procent, de zaak voortzetten. Stoter zegt dat dat laatste alleen zal gebeuren als onderzoek aantoont dat het bedrijf, dat nu wel over zeer moderne verwerkingsinstallaties beschikt, toekomst heeft. “En het zal ook niet gebeuren tegen elke prijs”, aldus de Delta-topman. “Er zijn natuurlijk risico's, maar iemand moet het toch doen.”

De eerste optie leidt volgens voorzitter ing. J. Hennekeij van de raad van commissarissen waarschijnlijk tot een volledige overname door Watco van het aandeel van V en V in Dapemo.

De aandeelhouders van Delta Nutsbedrijven (50 procent provincie en 50 procent gemeenten) gingen gisteren schoorvoetend akkoord met onderzoek naar de mogelijkheden om samen met Watco verder te gaan in afvalbehandeling. Ze vrezen voor de risico's van deelneming in het bedrijfsleven. Delta-directeur Stoter beloofde daarop te onderzoeken of er een risicoprofiel kan worden opgesteld waaraan elke particuliere deelname van Delta kan worden getoetst. Ook wordt opnieuw bekeken of Delta kan worden opgesplitst in een nutstak en een risicodragende tak die in particuliere bedrijven kan participeren.

Begin deze maand vroegen Provinciale Staten van Zeeland om opheldering over Delta's deelneming in Verstraete Verbruggen Milieu. Het ging vooral om het tegenvallende rendement en om de reputatie van VVM.