Optimisme over akkoord; Zelfkritiek van EU over kwestie-Irak

BRUSSEL, 24 FEBR. Ministers van Buitenlandse Zaken van verscheidene Europese landen hebben gisteren gezegd ontevreden te zijn over de manier waarop de Europese Unie (EU) tot nu toe de crisis met Irak heeft behandeld.

Alle EU-ministers toonden een voorzichtig optimisme over het akkoord dat de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, in Bagdad heeft bereikt.

De EU-ministers onderstreepten allen dat ze het voortdurend eens zijn over het doel om Irak te dwingen resoluties van de volkerenorganisatie uit te voeren. Alleen over de manier waarop dat moet gebeuren, waren de meningen verdeeld.

Daarbij waren de uitersten de EU-leden die permanente leden zijn van de Veiligheidsraad. Groot-Brittannië heeft zich onvoorwaardelijk achter een mogelijke militaire actie van de Verenigde Staten geschaard. Frankrijk wilde de zaak door middel van diplomatie oplossen.

De Duitse minister Kinkel heeft tijdens de bijeenkomst van de EU-ministers kritiek geleverd op het ontbreken van overleg van Groot-Brittannië en Frankrijk met andere EU-lidstaten. Maar hij erkende ook dat het “euforisch” zou zijn om te veronderstellen dat de EU bij een zaak als deze één opstelling kan bereiken, omdat alle vijftien lidstaten hun nationale belangen vooropstellen.

Minister Van Mierlo zei “erg ongelukkig” te zijn met de gang van zaken. Volgens hem is er deze keer minder overleg geweest tussen de EU-lidstaten dan in 1991 bij de Golfoorlog. Hij zei dat dit ten dele een gevolg is van het feit dat Groot-Brittannië zowel voorzitter van de Europese Unie is als lid van de Veiligheidsraad. Hij kondigde aan op deze kwestie te zullen terugkomen.

De Britse minister Cook en zijn Franse collega Védrine wezen vooral op het akkoord in Bagdad, dat bereikt zou zijn door de combinatie van militaire dreiging en diplomatie van vooral Rusland, Turkije en Frankrijk. Franse diplomaten zeiden dat er geen enkele reden is om nationaal beleid dat rekening houdt met nationale belangen, door overleg met EU-partners te laten verwateren.