Omwonenden klagen minder over Schiphol

ROTTERDAM, 24 FEBR. Het percentage inwoners van de Haarlemmermeer dat zegt veel hinder te ondervinden van het vliegverkeer is licht afgenomen, ondanks de groei van de luchtvaart op Schiphol.

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat 29 procent van de inwoners van de Haarlemmermeer geluidshinder ondervindt van vliegtuigen. In 1995 was dat nog 32 procent. Ook de stankoverlast is afgenomen. In 1995 had 23 procent van de Haarlemmermeerders last van de kerosinestank, in 1997 is dit gedaald tot 17 procent.

Een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer verklaart de daling uit het gebruik van andere aanvliegroutes. Ook het weren van zeer luidruchtige vliegtuigen zou een rol spelen. Daarnaast stijgen vliegtuigen sneller op, waardoor ze eerder buiten gehoorsafstand zijn, aldus de woordvoerder.

Toch zeggen met name inwoners van Badhoevedorp en Zwanenburg veel overlast te ervaren. De inwoners van Zwanenburg hebben verreweg de meeste geluidsoverlast (70 procent), op afstand gevolgd door Badhoevedorp (35 procent), de zogeheten kleine kernen (32 procent), Nieuw-Vennep (29 procent) en Hoofddorp (21 procent).

In de hele Haarlemmermeer zegt ongeveer driekwart van de bevolking weinig hinder te ondervinden van Schiphol. Deze groep is van mening dat de luchtvaart verder moet kunnen groeien. De meeste Haarlemmermeerders kiezen voor uitbreiding van de luchtvaart op Schiphol (36 procent), gevolgd door uitbreiding met banen in de Noordzee (29 procent).

Opvallend is verder dat inwoners van de Haarlemmermeer die tenminste één keer per jaar vliegen minder vaak last hebben van geluidsoverlast (23 procent) dan inwoners die nooit vliegen (33 procent). Vier van de tien Haarlemeermeerders vliegt mimimaal één keer per jaar.

Ook Haarlemmermeerders die bij de luchthaven werken, zeggen zich minder te storen aan het lawaai. Deze groep voelt zich ook het veiligst. Van deze groep 'economisch afhankelen' geeft 19 procent aan veel geluidsoverlast te hebben van vliegtuigen. Van mensen die niet economisch afhankelijk zijn van de luchthaven heeft 31 procent veel hinder van het vliegverkeer.

Bijna zeventig procent van de bevolking zegt zich veilig te voelen in de omgeving van de luchthaven. Een kwart voelt zich enigszins onveilig en drie procent voelt zich zeer onveilig. De meeste mensen die zich onveilig voelen wonen in Zwanenburg, waar de vliegtuigen relatief laag over grote aantallen woningen vliegen. Deze groep is dan ook in meerderheid tegen uitbreiding van het vliegverkeer op Schiphol. Het 'Omnibusonderzoek' van de gemeente Haamerlemmermeer naar de geluidsoverlast van Schiphol wordt sinds 1991 jaarlijks gehouden.