Naschrift redactie:

NRC Handelsblad begon in 1984 reeds verschenen Bommel-verhalen te herhalen, toen aan de productie van Toonder een einde kwam. Er zijn sindsdien tientallen oude Bommel-strips door de krant opnieuw afgedrukt. Alle avonturen van Bommel zijn gebundeld in de boekhandel verkrijgbaar. Uitzicht op nieuwe Bommel-verhalen is er niet. De krant kan aan het oeuvre van Toonder weinig meer bijdragen.

Hoezeer wij onze Heer van Stand ook waarderen, geen strip, geen auteur en geen krantenpagina zijn bestand tegen jarenlange herhalingen. Ook in de keuze van een beeldverhaal kan een krant niet stil blijven staan.