Na misleidend rapport; Bossche hof schorst psychiater

DEN BOSCH, 24 FEBR. De Venlose psychiater H. Bausch moet vier maanden haar werk neerleggen. Ze heeft het vertrouwen in de geneeskunde ondermijnd, door op verzoek van de kerkelijke rechtbank in Roermond een 'misleidend' psychiatrisch rapport te schrijven.

Die uitspraak deed vanochtend het gerechtshof in Den Bosch. Het vonnis verzwaarde daarmee de straf die Bausch in juli van het vorige jaar kreeg opgelegd door het College voor Medisch Tuchtrecht. Dat legde haar een boete op van tweeduizend gulden. De vrouw ging daartegen in beroep. Procureur-generaal mr. I. van Asperen eiste bij behandeling van het beroep een schorsing van een jaar.

Bausch had in 1991 een heel negatief rapport geschreven over mevrouw C. Heuvelmans-Schins, die zij noch had gezien of gesproken. Ook was de vrouw niet om toestemming gevraagd. De psychiater maakte het rapport op verzoek van de kerkelijke rechtbank van Roermond. Het rapport speelde een rol bij de ontbinding van het kerkelijke huwelijk van Heuvelmans-Schins, waar haar toenmalige echtgenoot bij de rechtbank om had gevraagd. Bausch baseerde haar waarnemingen op schriftelijke verklaringen van getuigen en de echtelieden zelf.

Bausch schreef destijds over Heuvelmans-Schins dat ze lijdt aan “een beperkte gewetensvorming” en dat ze “bij het aangaan van haar huwelijk niet de wezenlijke verplichtingen daarvan kon overzien”. Voorts omschreef ze Heuvelmans-Schins als “een niet al te intelligente, infantiel neurotische vrouw”.

Het Bossche hof oordeelde dat Bausch uit loyaliteit aan de kerkelijke rechtbank “de regels van haar beroep als geneeskundige geheel uit het oog had verloren”. Haar psychiatrisch rapport was bovendien “van hoogst lichtvaardig en twijfelachtig gehalte”. De psychiater had nooit akkoord mogen gaan met het verzoek van de kerkelijke rechtbank haar bevindingen geheim te houden. Als een instelling voorwaarden stelt die in strijd zijn met de medische beroepsethiek, moet een arts de opdracht weigeren, alsdus het hof.

Het Bossche hof oordeelde verder dat de regels die voor een kerkelijke rechtbank gelden, nooit in strijd mogen zijn met de Nederlandse rechtspraak. Heuvelmans-Schins eiste in oktober bij de rechtbank in Roermond tevergeefs verontschuldigingen van het bisdom voor het gebruik van het rapport van Bausch. De president oordeelde toen dat de handelwijze van de psychiater in overeenstemming met het kerkelijk wetboek was.