Milieu-onheil

Hoe kan het toch bestaan dat zelfs op hoog wetenschappelijk niveau opgeleide mensen als Hanekamp en Verstegen (NRC Handelsblad, 14 februari) de ogen niet wensen te openen voor de milieuproblemen die onze welvaartsstaat met zich heeft meegebracht en nog altijd brengt. Naast de ontegenzeggelijke zegeningen van ons 'systeem' zijn er toch sterk negatieve neveneffecten waarneembaar die inmiddels zodanige proporties hebben aangenomen dat er terecht voor koersverlegging gepleit dient te worden, zoals Wouter van Dieren doet (3 februari).

Het moet toch duidelijk zijn dat de huidige koers van dit 'systeem' zonder behoorlijke tegenkracht en bijsturing onafwendbaar richting de spreekwoordelijke wal gaat. De wetenschap dat er nog ettelijke miljarden mensen in de 'wachtkamer' zitten om ook van de zegeningen van ons 'systeem' gebruik te mogen maken, dat wil zeggen alleen al het energieverbruik zal verveelvoudigen met als mogelijke consequentie een onbeheersbaar milieuprobleem, moet ons toch verontrusten.

Het huidige 'systeem' verdient een grote en drijvende tegenkracht opdat de huidige koers weer enigszins zal worden omgebogen en dus niet op de klippen zal lopen, want dan staat alles stil.