MANAGER MAGAZINE

Het maandblad Manager Magazine is verkrijgbaar in de kiosk. In Duitsland is de scepsis over de euro nog steeds groot, maar het staat vast dat de euro er komt, ook al is het politieke traject nog niet helemaal voltooid. De voortdurende scepsis tegenover de euro is een gevolg van angst voor risico, meent het maandblad Manager. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat er verhoudingsgewijs weinig Duitsers zijn die aandelen hebben. Van de Duitse bevolking is maar zes procent in het bezit van aandelen, tegen 35 procent van de Amerikaanse bevolking.

Maar van verzekeringen kunnen de Duitsers niet genoeg krijgen. Volgens het blad zijn de Duitsers dik oververzekerd. Het blad verklaart de Duitse angsthazerij uit de collectieve herinnering aan twee wereldoorlogen en aan de hyperinflatie in het interbellum.

Het blad meent dat de euro harder kan worden dan de DM. Want omdat de euro meer is dan een mix van oude nationale munteenheden, ontstaat er een nieuwe situatie. Daarom kan de euro alleen in die situatie worden beoordeeld. De stabiliteit van het prijsniveau is daarvoor het beslissende criterium. Het blad acht het wegens de groeiende concurrentie onwaarschijnlijk dat de prijzen omhoog gaan, en meent dat door de invoering van de euro ook de kans op het importeren van inflatie vermindert. Daar komt bij dat de Aziatische crisis de kans op inflatie nog kleiner maakt, omdat de crisis deflatoir werkt.

Met de euro ontstaat er een economische gebiedseenheid die 15 procent van de wereldeconomie omvat. Dat is bijna twee keer zoveel als het Japanse aandeel van bijna 8 procent. Het blad schat verder dat de Europeanen minstens 25 procent van de wereldvoorraad aan deviezen bezitten. Het blad meent ook dat er weinig aantrekkelijke vluchtwegen zijn voor hen die de euro willen wisselen voor andere munteenheden. De rente op de Zwitserse franc bijvoorbeeld ligt twee punten lager dan die op de DM.