Heer van Stand

Ondergetekenden, allen oplettende lezers van uw kolommen sedert een generatie of langer, tekenen een vlammend protest aan tegen uw redactionele besluit om de publicatie van Heer Bommels en Tom Poes' avonturen na het einde van de lopende serie te staken.

Wij zijn met Heer Bommel grootgebracht, hebben door het meebeleven van zijn avonturen de geheimen van de wetenschap, zowel zuiver (prof. Prlwytzkofski) als onzuiver (prof. Sickbock) kunnen ontraadselen, de roerselen van de artistieke ziel (Wammes Waggel, Terpen Tijn) leren kennen, de holheid van magistraten en bolheid van hoge politie-ambtenaren naar waarde leren schatten, de zorgen van de grootgrutter leren kennen, ons als ondernemers de spiegel door Super en Hieper laten voorhouden, en wat al niet meer.

En dat wilt u ons allemaal ontnemen? In ruil voor wat, mogen wij wellicht vragen?

De wijsheid die wij in de loop van vele jaren opdeden uit deze magistrale verhalen, gunnen wij onze kinderen en kleinkinderen ook.

Wij doen een klemmend beroep op u om uw besluit te herzien, en de publicatie van Heer Bommels tijdloze avonturen voort te zetten, (zonodig als multi-strip in de weekendbijlage) in ieder geval bij leven en welzijn van zijn schepper Marten Toonder.

En moge hij honderd jaar of ouder worden!

Indien onze wens niet verhoord wordt zullen wij ons tot een andere waardige courant wenden, met het verzoek om de strip over te nemen.

Uw Economie-katern, het verlaten huis van Heer Bommel, zullen wij dan nog slechts een korte blik waardig keuren om van de meest dringende berichten kennis te nemen.

Wij hopen vurig dat het zover niet zal hoeven te komen.

Ondertekenaars: Gert Beijer, Rob van den Bergh, Pieter Bouw, Herman Bruggink, Peter van Dun, Frits Goldschmeding, Jan Hovers, Bert Jongsma, Ewald Kist, Frans Koffrie, Co de Koning, Klaas de Leeuw, Ton Risseeuw, Henk Rootliep, Ruud Selman, Kees Storm, Erik Swaelen, Mijndert Ververs, Hans van Vliet, Karel Vuursteen, Leo van Wijk.