Gezinnen lenen meer

ROTTERDAM, 24 FEBR. Particulieren hebben in het afgelopen jaar meer geld geleend om duurzame consumptiegoederen te kunnen kopen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt de uitstaande schuld met 8 procent te zijn toegenomen tot meer dan 25 miljard gulden. Daarmee heeft elk gezin gemiddeld een schuld van bijna 3.800 gulden.

Het in 1997 verstrekte krediet, bijna 18 miljard gulden, lag in vergelijking met een jaar eerder 11 procent hoger. De laatste keer dat het consumptief krediet sterk toenam, was in 1991 toen het uitstaande bedrag met 10 procent steeg.

Volgens het CBS is de stijging van het uitstaande krediet het gevolg van het vertrouwen van de consument in de economie en de gestegen koopkracht. In totaal hebben de huishoudens ruim 4 procent meer besteed aan duurzame consumptiegoederen. Ook de lagere rente vergemakkelijkt het aangaan van een lening.

Vergeleken met de buurlanden lenen particulieren in Nederland weinig. In België staat per gezin voor 5.300 gulden uit aan consumptief krediet, terwijl dat in Duitsland zelfs 11.150 is.

Gezinnen lenen niet alleen meer, maar ook wordt roodstaan steeds gebruikelijker. In het afgelopen jaar telden banken 2,4 miljoen betaalrekeningen met een gemiddelde roodstand van 3.150 gulden.