Delta Nutsbedrijven wil af van aandelen GPB

Delta Nutsbedrijven verkoopt zijn aandelen in de Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) als het bedrijf geen bevredigend dividend krijgt bij deelname in het Grootschalig Produktiebedrijf. De aandeelhouders van het Zeeuwse nutsbedrijf zijn gisteren tijdens een extra vergadering akkoord gegaan met die uitgezette lijn.

EPZ - waarin Delta, het Noord-Brabantse PNEM en Mega Limburg ieder voor eenderde deelnemen - ging eind vorig jaar akkoord met deelname in een landelijke fusie van stroomproducenten in een GPB. Belangrijkste reden van Delta om daar niet zonder meer in mee te gaan is het ontbreken van dividend op de ingebrachte aandelen. Door de eerste jaren geen dividend uit te keren wil het GPB zo snel mogelijk concurreren met andere aanbieders van stroom op de Europese markt.