Chinezen houden ING nog een jaar in de wachtkamer

PEKING, 24 FEBR. Bankverzekeraar ING is er gisteren in Peking nog niet in geslaagd een toegangsbewijs tot de Chinese markt te krijgen om verzekeringen te gaan verkopen. Dit ondanks het door de Chinese autoriteiten gewaardeerde bezoek van minister Wijers (Economische Zaken) als leider van de Nederlandse handelsdelegatie. Dr. A. Rinnooy Kan, lid van de raad van bestuur van ING, kreeg te horen dat een Britse en een Australische concurrent wel in de prijzen vallen.

ING wacht al veertien jaar op een vergunning en had gehoopt onder leiding van Wijers een derde plaats in China te kunnen verwerven. “Het gaat ons primair om onze verzekeringsactiviteiten op de snel groeiende Chinese markt.”

Toch kon Wijers een paar mooie nieuwtjes voor de Nederlandse financiële instellingen bekendmaken: ABN Amro kreeg een toezegging om in Peking een hoofdkantoor te mogen vestigen en de Rabobank krijgt een banklicentie voor haar kantoor in de snel groeiende havenstad Sjanghai.

Volgens directielid J.M. de Jong van ABN Amro is er nu “zeer goed uitzicht” op een kantoor in Peking, terwijl er per jaar maar vijftien licenties worden verleend voor banken in de Chinese hoofdstad. De vestiging van Rabo in Sjanghai zal zich in het kader van de internationale strategie vooral richten op de Chinese voedings- en landbouwsector en daarnaast op ondernemingen en instellingen in de gezondheidssector en internationaal opererende bedrijven, zei directielid drs. R. van Slingelandt.

Op middellange termijn wil de Rabobank een soortgelijke positie verwerven als in de Verenigde Staten. Als adviseur en financier verwacht Rabo een belangrijke rol te kunnen spelen in de herstructurering van de Chinese food- en agribusiness waaraan de regering in Peking prioriteit geeft. Vorige week werden banken nog door de Chinese Centrale bank aangespoord om daarvoor de benodigde leningen beschikbaar te stellen.

Volgens delegatieleider Wijers hecht China “een steeds groter belang aan samenwerking met Europese landen nu buurlanden zuchten onder een ernstige financiële crisis, en wegens de invoering van de euro, die in Peking positief wordt begroet”.

Nederland speelt in de ogen van de Chinese autoriteiten “een heel belangrijke rol wegens zijn sterke financiële positie binnen de Europese Unie. Het maakt indruk dat een klein land zoveel grote financiële instellingen herbergt”, aldus de minister. “Het imago van ons land overstijgt onze fysieke omvang.”