Burgemeesters

Volgens het Profiel 'Gemeenteraad' (NRC Handelsblad, 19 februari) vinden de Nederlandse burgemeesters dat D66-wethouders het gemiddeld slechter doen dan wethouders van PvdA en CDA. Dat lijkt een onverdachte bron, maar is dat wel zo? Van de 530 burgemeesters in Nederland zijn er slechts 27 van D66-huize. Niet alleen is D66 onder de burgemeesters zwaar ondervertegenwoordigd, deze groep is ook niet representatief.

Bovendien is de maatstaf die zij hanteren niet duidelijk. Op hun collectieve oordeel valt dus wel wat af te dingen. Dat D66-wethouders eerder aftreden als ze geen steun meer hebben valt te prijzen. Het enige wat je hun kunt verwijten is dat ze minder 'pluche-belust' zijn dan wethouders van andere partijen. Ten slotte: wat zou het oordeel van de gemeenteraden zijn over hun (nog steeds benoemde) burgemeesters?