Bij VN-forum rechten mens; EU ziet af van resolutie over China

BRUSSEL, 24 FEBR. De Europese Unie zal geen resolutie over China indienen bij de Commissie voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties in Genève.

Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU gisteren besloten. Ze vinden dat China sinds vorig najaar belangrijke vooruitgang heeft geboekt op het gebied van de rechten van de mens.

Vorig jaar april ontstond onder de EU-ministers onenigheid over de rechten van de mens in China. Minister van Mierlo wilde toen dat Nederland als voorzitter van de EU een resolutie bij de commissie in Genève zou indienen. Maar Frankrijk, dat op het punt stond economisch belangrijke overeenkomsten met China te sluiten, weigerde zo'n resolutie te ondertekenen. Volgens Frankrijk waren deze rechten niet met een resolutie gediend. Door middel van een 'pragmatische benadering' zou veel meer bereikt kunnen worden.

Frankrijk kreeg de steun van drie andere EU-lidstaten. Van Mierlo zag vervolgens af van het indienen van verdere resoluties namens de EU over schendingen van de rechten van de mens bij de VN-commissie. Hij had toen al grote ergernis bij China opgeroepen door namens de EU in Genève harde kritiek te leveren op de behandeling van een Chinese activist.

Van Mierlo zei gisteren dat inmiddels bij de dialoog met China “bemoedigende resultaten” zijn geboekt. Volgens hem heeft het afzien van een resolutie over de rechten van de mens niets te maken met handelsbelangen. Zonder resolutie zou er een sfeer zijn ontstaan waarin China tot “echte resultaten” op het gebied van dit soort rechten zou kunnen komen.

“Ik heb het gevoel dat China zich serieus op Europa concentreert en echt iets aan de mensenrechten wil doen”, aldus de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemde met name een sociaal en cultureel convenant dat met China is gesloten. Ook de vrijlating van twee gevangenen, de toelating van een EU-delegatie in Tibet, een bezoek van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN aan China en de organisatie van een symposium over mensenrechten in Peking vindt Van Mierlo belangrijk. Hij zei dat er nooit zoveel positieve aanwijzingen over de verbetering van de rechten van de mens in China zijn geweest. China hoopt met steun van de EU lid te kunnen worden van de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Kinkel, zei dat het afzien van een EU-resolutie in Genève niet betekent dat bij de gesprekken hierover China's omgang met deze rechten geen rol meer zal spelen.

Van Mierlo heeft gisteren bij zijn EU-collega's bepleit duidelijker regels af te spreken over resoluties met betrekking tot de rechten van de mens. Hij zei dat er “een zekere lijn” moet worden gebracht in de criteria die worden gehanteerd bij het beoordelen van deze rechten in verschillende landen.