Bank digitaliseert handtekeningen

ABN Amro is begonnen met het digitaal opslaan van negen miljoen handtekeningen van klanten. De operatie moet het uiteindelijk mogelijk maken dat opdrachten in het betalingsverkeer automatisch worden gecontroleerd.