65-minners

In de bijdrage Koopkracht 1 in de brievenrubriek (in de krant van zaterdag 21 februari, pagina 6) staat de zin: Met de nieuwe regeling (Pemba) hoeven 65-plussers deze twee premies ook niet meer te betalen,[...]. Dit moet zijn 65-minners.