Veiligheidsraad beraadt zich morgen; VN-chef tekent akkoord met Irak

BAGDAD, 23 FEBR. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, heeft vanochtend in Bagdad een akkoord getekend met de Iraakse vice-premier Tariq Aziz dat een eind moet maken aan de crisis over de VN-wapeninspecties van 'presidentiële plaatsen' in Irak.

Als de Veiligheidsraad het akkoord morgen aanvaardt, blijft Irak een Amerikaanse militaire aanval bespaard.

Annan zei later op een persconferentie van mening te zijn dat het akkoord “evenwichtig” is en “in overeenstemming met de geest van de resoluties” van de Veiligheidsraad van de VN, die altijd en overal onbelemmerde toegang voor de wapeninspecteurs eisen. “Ik hoop dat de Veiligheidsraad het zal accepteren (..) en dat dit de zaak zal oplossen.” Hij zei dat het akkoord geen enkele tijdslimiet stelt aan de verdere wapeninspecties, maar voegde eraan toe: “Ik denk dat het belangrijk is dat we ons werk in een redelijke periode doen.”

Annan zei te hopen dat het akkoord een herhaling van dit soort crises voorkomt. “Ik geloof werkelijk dat als we samenwerken en de dingen doen die we zijn overeengekomen te doen, we dat soort crisis niet zullen zien.”

Tariq Aziz wees suggesties van de hand dat de Amerikaanse dreigementen van militaire actie Irak ertoe hadden bewogen toe te geven. Dat was volgens hem de “goede wil” die Annan had meegebracht - “niet de Amerikaanse of Britse versterkingen in de Golf of het wapengekletter”. Hij onderstreepte dat “de prioriteit van het Iraakse volk” de opheffing van de VN-sancties blijft, te beginnen met het olie-embargo.

Noch de VN noch de Irakezen verschaften bijzonderheden van het akkoord dat Annan vandaag met zich mee heeft genomen op zijn terugreis, via Parijs, naar New York. Daar moet de Veiligheidsraad zich erover buigen. Annan zei dat hij vanuit Bagdad alle vijf permanente leden van de Veiligheidsraad had geconsulteerd. Wat betreft de reactie van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, zei hij: “Ze had een paar vragen, die ik beantwoordde, en ik denk dat we verder praten als ik in New York terug ben.”

Annan en zijn acht leden tellende delegatie onderhandelden zaterdag de hele dag, tot 2 uur in de ochtend, met Iraakse functionarissen. De gesprekken werden gisterochtend hervat, en culmineerden in een ontmoeting tussen Annan en de Iraakse president, Saddam Hussein, in een van de paleizen waartoe de VN-inspecteurs toegang zochten, waar de grote twistpunten - met name de Iraakse eis van een tijdslimiet van twee maanden voor inspectie van de 'presidentiële plaatsen' - werden weggenomen. Vervolgens sprak Annan opnieuw Tariq Aziz om de laatste details te regelen. Daarop werd het akkoord door de VN bekendgemaakt: “We hebben een overeengekomen tekst”, aldus Annans woordvoerder gisteravond.

De Iraakse krant Babel, eigendom van Saddams zoon Uday, juichte het akkoord vandaag in een commentaar toe als “nederlaag voor de wet van de jungle”. Babel haalde uit naar minister Albright: “die lelijke oude vrouw”.