THE ECONOMIST

Er bestaat een gerede kans dat de economische crisis in Indonesië uitloopt op grootschalig politiek geweld, maar een voor de hand liggende oplossing is er niet. Het Britse weekblad The Economist vreest dat voortzetting van het regime Soeharto chaos betekent, maar dat het vertrek van de president de situatie nog erger zal maken.

Het blad hoopt op een prominente rol voor het leger, omdat dat altijd een speciale plaats in de Indonesische samenleving heeft gehad. Hoewel de strijdkrachten een traditie van wreedheid en corruptie hebben, is het waarschijnlijk de betrouwbaarste instelling in het land en daarmee het best in staat het noodzakelijke proces van verandering op gang te brengen. Als die verandering er niet komt, dan is de kans groot dat de buurlanden te maken krijgen met een vluchtelingenstroom uit Indonesië. En dat zal ernstige repercussies hebben voor de andere Zuidoost-Aziatische landen. Verder pleit The Economist voor het weer toelaten van Sinn Fein tot de Noord-Ierse onderhandelingstafel. De beste kans in jaren, noemt het blad de huidige inspanningen om tot een duurzame regeling voor dit deel van het Britse koninkrijk te komen.