Stellingen

Wat 'het gevoel' zegt, krijgt in redetwisten vaak een apodictisch karakter.

M. JACOBS, Katholieke Universiteit Brabant

De vooruitgang in de wetenschap wordt belemmerd door het niet of beperkt rapporteren van foutieve experimenten en van tekortkomingen in het experimentele werk.

R.H. VENDERBOSCH, Universiteit Twente

Wie pannenkoek schrijft heeft geen ruggegraat.

A.J. VAN LOON, Rijksuniversiteit Groningen

Voor het kunnen bestaat slechts één bewijs: het doen.

J.H. ASSINK, Erasmus Universiteit Rotterdam

Het verbinden van het predikaat onafhankelijk aan advisering door adviesbureaus, als betrof het een wetenschappelijk oordeel, is fundamenteel onjuist.

M. VAN DER VLIST, LU Wageningen

Kwaliteit is toeval uitsluiten (Louis van Gaal). Het leven blijkt toch altijd weer een stuk minder simpel dan voetbal.

G.J. VAN NIEUWENHUIZEN, Universiteit van Amsterdam

Met het oog op het grote maatschappelijke belang van de schaatspret verd ient het aanbeveling om bij invallende dooi niet te snel te beginnen met malen en afstromen: er kan nòg een vorstperiode komen.

S. DIJK, Rijksuniversiteit Groningen

Het aantal spelfouten op menukaarten van restaurants is omgekeerd evenredig met de gastronomische kwaliteit van de geserveerde maaltijden.

P.J.E. VERDEGEM, Rijks Universiteit Leiden

De oorzaak van de teleurstelling moet niet in het resultaat gezocht worden maar in de verwachting.

B.P. VAN GELEUKEN, Katholieke Universiteit Nijmegen