Manifest vraagt om meer archeologen

AMSTERDAM, 23 FEBR. Het cultureel erfgoed van Amsterdam dreigt door een gebrek aan archeologen in de hoofdstad verloren te gaan. Tijd en personeel om archeologische vondsten te conserveren en te inventariseren is er nauwelijks. Dat stelt een groep prominente Amsterdammers in een manifest dat morgen aan gemeenteraadsleden wordt aangeboden.

Stadsarcheoloog J. Baart, directeur P. Kruseman van het Amsterdams Historisch Museum, publicist Geert Mak, gemeentearchivaris W. Pieterse, oud-burgemeester W. Polak, stadshistoricus R. Roegholt en directeur J. Belinfante van het Joods Historisch Museum zijn enkele van de Amsterdammers die zich ernstig zorgen maken over het gebrek aan archeologen in de hoofdstad.

Met het aanleggen van metro, tunnels en parkeergarages worden in steeds diepere bodemlagen gewoeld zonder dat goed archeologisch onderzoek wordt gedaan, vinden zij. In Rotterdam en Den Haag hebben de archeologische diensten respectievelijk tien en dertien medewerkers. “Amsterdam moet het doen met 2 functionaris”, schrijven de leden van de initiatiefgroep. Rotterdam heeft een budget van 800.000 gulden per jaar en Den Haag 1,3 miljoen gulden voor normale archeologische werkzaamheden, Amsterdam ruim zes ton.

De initiatiefnemers pleiten voor een structurele verhoging van het budget van de gemeente Amsterdam met een half miljoen gulden. Het extra geld dat het rijk beschikbaar zal stellen bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn, is volgens hen slechts genoeg voor het extra archeologische werk dat de aanleg van de metro met zich meebrengt. Verantwoordelijk wethouder G. ter Horst ziet volgens haar woordvoerder in dat uitbreiding van de archeologische dienst noodzakelijk is. Ze wilde zich vanmorgen nog niet uitlaten over hoeveel geld ze bereid is hiervoor uit te trekken.