Kohl en Chirac zeggen Polen steun toe

BONN, 23 FEBR. Duitsland en Frankrijk willen Polen zo snel mogelijk in de Europese Unie en de NAVO helpen. Dat maakten de Duitse bondskanselier Helmut Kohl en de Franse president Jacques Chirac zaterdag duidelijk tijdens een bijeenkomst met de Poolse president Aleksander Kwaiewski in de Poolse stad PoznaEÉn. Het was de eerste top tussen de trojka Bonn, Parijs en Warschau.

Volgens Kohl wijst de bijeenkomst erop, dat de “volgende eeuw, een Europese eeuw” zal worden. De top, die een morele steun voor Polen betekent, had vooral symbolische betekenis en bevestigt nog eens het einde van de Koude Oorlog in Europa. Uit het warme onthaal dat Kohl in PoznaEÉn kreeg, blijkt hoe de door de oorlog verstoorde betrekkingen tussen Duitsland en Polen zijn verbeterd sinds de val van de Muur in 1989.

Polen, Frankrijk en Duitsland kunnen “de belangrijkste motor” worden van het Europese integratieproces, verklaarde de Franse president. Chirac en Kohl verbloemden evenwel niet, dat Polen nog aanzienlijke inspanningen zal moeten leveren om EU-lid te worden, wat het land zo vurig wenst.

Kohl onderstreepte dat economische en sociale aanpassingen nodig zijn, vooral in de sanering van de industriële staatsbedrijven en de landbouw. Ook moeten de Polen hun mentaliteit, die er in het communistische verleden is ingeslopen, veranderen, aldus de bondskanselier. Chirac zei dat de EU zich zou moeten inspannen de Polen eerder, al in het jaar 2000, te laten toetreden. Ook het lidmaatschap van de NAVO verdient volgens hem prioriteit.

Kohl en Chirac hoedden zich voor concrete beloften; hun eigen regeringen plaatsen bij de EU-uitbreiding naar het oosten immers ook enkele vraagtekens. De uitbreiding mag geen extra geld kosten en Bonn heeft grote aarzelingen over de hervorming van de landbouw in de gemeenschap. Zonder een agrarische hervorming lijkt uitbreiding van de EU met landen als Polen evenwel onmogelijk. Ook Frankrijk is halfhartig waar het om uitbreiding van de EU gaat, omdat dit tevens hervorming van de Europese instituties vereist.