G7 prest 'besluiteloos' Japan

LONDEN, 23 FEBR. De partners in de Groep van zeven industrielanden (G7) hebben afgelopen weekeinde tijdens een bijeenkomst van ministers van Financiën Japan onder zware druk gezet nieuwe maatregelen te nemen om de zwakke economie te stimuleren.

Het uitblijven van concrete toezeggingen door de Japanse minister Matsunaga leidde vanmorgen tot een daling van de koers van de yen ten opzichte van de dollar.

De Amerikaanse minister Rubin had zijn Japanse collega in een bilateraal gesprek al in tamelijk harde bewoordingen laten weten de recente Japanse maatregelen, waaronder een belastingverlaging en een fonds voor steun aan banken die in problemen verkeren, als onvoldoende bestempeld.

De Verenigde Staten kregen in hun opstelling op de G7-bijeenkomst volledige steun van Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië. In de slotverklaring van de G7 worden de vooruitzichten voor de Japanse economie “zwak” genoemd. Verder wordt aangedrongen op stimulering van de economie en verdere deregulering van de financiële en andere sectoren om de openheid van de Japanse economie te vergroten.

Japan kreeg tijdens de G7-bijeenkomst ook het verwijt dat het door onvoldoende stimulering van de eigen economie zijn verantwoordelijkheid uit de weg gaat bij het oplossen van de crisis in Zuidoost-Azië. De Aziatische crisis was afgelopen zaterdag het belangrijkste gespreksonderwerp. Zondag stond geheel in het teken van de werkgelegenheid. De G7-landen en Rusland hebben afgesproken op de top in mei in Birmingham 'actieplannen' te presenteren.

De koers van de yen zakte vanmorgen naar 128,80 voor een dollar na een slot van 128 afgelopen vrijdag in New York. In de G7-verklaring was juist onderstreept dat “excessieve waardevermindering” moet worden vermeden. Hiermee werd aangegeven dat een hogere koers van de yen wenselijk is. Niet alleen wegens het hoge Japanse handelsoverschot met de VS, maar ook omdat de Aziatische crisislanden er baat bij hebben.

Analisten gaven afgelopen weekeinde al aan weinig vertrouwen te hebben in de G7-verklaring wegens het uitblijven van Japanse toezeggingen over stimulering. In Tokio gaven sommige analisten aan een yenkoers van 130 tot 135 ten opzichte van de dollar voor mogelijk te houden.

Behalve door de G7-top werdden de financiële markten ook door het akkoord over wapeninspecties tussen de Verenigde Naties en Irak in beroering gebracht. Door het uitblijven van een militair conflict daalde de prijs van een vat toonaangevende Noordzee-olie 'Brent' op de termijnmarkt in Londen naar 14 dollar, het laagste niveau sinds vier jaar.