G7 plus Rusland: actieplan tegen werkloosheid

LONDEN, 23 FEBR. De zeven belangrijkste industrielanden en Rusland zullen op de komende topconferentie van de G8 over drie maanden in Birmingham actieplannen presenteren voor bestrijding van de werkloosheid. Ministers uit de VS, Canada, Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Rusland werden het gisteren eens over zeven principes die de basis voor de actieplannen moeten vormen.

De Britse minister van Financiën, Gordon Brown, sprak van een “nieuwe agenda” voor werkgelegenheid. Deze is volgens hem “van vitaal belang tegen de achtergrond van de toegenomen wereldwijde concurrentie en de technologische vooruitgang”.

Groot-Brittannië, dat momenteel voorzitter is van de G8, heeft werkgelegenheid tot belangrijkste onderwerp gemaakt van de top half mei in Birmingham. De Britse premier Tony Blair sprak eerder van de “derde weg” die de voordelen van het Amerikaanse systeem met zijn grote banengroei en het Europese continentale systeem met zijn sociale bescherming moet combineren.

Tijdens de G8-bijeenkomst in Londen waren ook internationale vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden aanwezig.

De zeven principes die onderdeel moeten vormen van de actieplannen van elk land zijn:

een gezond macro-economisch beleid.

structurele hervorming van arbeids-, kapitaal- en productenmarkten waarbij belemmeringen op het gebied van belastingen en regelgeving voor met name het midden- en kleinbedrijf worden weggenomen.

versterking van het ondernemerschap en het scheppen van een gunstig klimaat voor het midden- en kleinbedrijf, vooral startende ondernemers door betere toegang tot risicodragend kapitaal.

vergroting van werkgelegenheid en scholingsmogelijkheden voor jongeren en volwassenen en maatregelen voor groepen als eenoudergezinnen en gehandicapten.

hervorming van het belasting- en sociale stelsel.

bevorderen van levenslang leren

bevorderen van gelijke kansen voor iedereen.

Het idee van 'actieplannen' voor werkgelegenheid voor elk land is niet nieuw. Tijdens de top van de Europese Unie vorig jaar november in Luxemburg werden soortgelijke afspraken gemaakt voor de EU-lidstaten.

De bijeenkomst in Londen was de vierde in het kader van de G7/8 over werkgelegenheid. De Franse minister voor Werkgelegenheid en Solidariteit, Martine Aubry, onderstreepte vlak voor de bijeenkomst dat Europa een “nieuw evenwicht tussen markt en staat” moet vinden. Juist in Frankrijk hebben dergelijke aanpassingen de afgelopen jaren tot politieke en sociale problemen geleid.

De Amerikaanse minister van Arbeid, Alexis Herman, onderstreepte na afloop dat ook Frankrijk “volledig” instemt met de afspraken die nu over de actieplannen zijn gemaakt.

De Britse minister Brown zei gisteren dat alle landen voor de uitdaging staan “het scheppen van banen en sociale cohesie met elkaar te combineren”. Hij onderstreepte dat alle landen zelf moeten beslissen hoe ze hun actieplan precies invullen.