Export Azië blijft verzekerd

LONDEN, 23 FEBR. De officiële exportkredietverzekeraars van de zeven grote industrielanden (G7) hebben afgelopen weekeinde afgesproken hun activiteiten voor de door een economische crisis getroffen Aziatische landen voort te zetten. “Dit initiatief maakt het mogelijk dat de handelsstroom doorgaat”, aldus een verklaring van de verzekeraars uit de Verenigde Staten, Canada, Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië.

Het initiatief kreeg steun van exportkredietverzekeraars uit twaalf andere landen, waaronder Nederland. De verzekeraars kwamen afgelopen weekeinde in Londen bijeen in de marge van de G7-ministersconferentie.

Vorig jaar steunden de exportkredietverzekeraars uit de G7-landen voor 15 miljard dollar aan korte kredieten voor Indonesië, Thailand en Zuid-Korea. Hierdoor konden deze landen blijven importeren uit industrielanden. Deze import is volgens topman James Harmon van de Amerikaanse Export-Import Bank van groot belang voor de crisislanden, omdat het vaak gaat om halffabrikaten voor hun exportproductie. Ook bedrijven in de industrielanden hebben voordeel, omdat ze naar de Aziatische landen kunnen blijven exporteren. De exportkredietverzekeraars hebben afgesproken dat ze zo zonodig hun kortlopende verzekeringen, garanties en herverzekeringen voor kredietwaardige klanten zullen uitbreiden.

Zij zullen met elkaar samenwerken om gezamenlijk bedrijven in Azië te helpen die problemen hebben met hun buitenlandse schulden. Ook zullen de exportkredietverzekeraars informatie uitwisselen over marktontwikkelingen en de voortgang van de met het IMF afgesproken economische hervormingen.