Doema stemt bezuinigingen Jeltsin weg

MOSKOU, 23 FEBR. De extra bezuinigingen van 4,6 miljard dollar waar president Jeltsin vorige week op aandrong is vrijdag door de hem vijandig gezinde Doema weggestemd.

Het parlement slaagde er evenmin in om de staatsbegroting voor 1998 in de oorspronkelijke, ongewijzigde versie te aanvaarden, waardoor Rusland het minstens tot maart zal moeten doen zonder een wettig goedgekeurd budget.

Het volgende begrotingsdebat is gepland voor 4 maart, maar wat er dan in stemming gebracht zal worden is onduidelijk. Jeltsin en zijn regering eisen de aanname van een 'realistische' begroting en wilden daarom nog gauw een aantal posten aan de uitgavenkant schrappen, ook om een goede indruk te maken op IMF-directeur Michel Camdessus, die Rusland een verlenging van de kredietverstrekking tot in het jaar 2000 kwam toezeggen.

Het IMF stelt als voorwaarde dat de regering de overheidsfinanciën op orde brengt. Een realistische begroting geldt als een van de hoekstenen van zo'n beleid, net als het doorvoeren van eerlijker fiscale regels die de belastinginning doelmatiger moeten maken. Buitenlandse investeerders hebben massaal hun kapitaal uit de Russische financiële markten teruggetrokken sinds het begin van de Aziatische crisis. Hun vertrouwen is nog niet herwonnen zolang de hervormingen telkens door de Doema worden tegengehouden.