DIE ZEIT

Theo Sommer houdt in het Duitse weekblad Die Zeit een hartstochtelijk pleidooi voor de komst van de euro. De eurosceptici bevinden zich vooral onder degenen die de discussie over de nieuwe munt gebruiken voor hun eigen ambities: politici die pas verkiezingen verloren hebben of binnenkort vrezen te verliezen, alsook onder hen die tegen alles zijn waar bondskanselier Kohl vóór is.

Tegenstanders van de euro hanteren vaak onzinnige argumenten. Zo menen sommigen dat een monetaire unie pas mogelijk is als er eerst een politieke unie is. De monetaire unie tussen België en Luxemburg is een voorbeeld van het tegendeel. Anderen zijn van oordeel dat een monetaire unie pas mogelijk is als de verschillen in economische ontwikkeling eerst kleiner gemaakt zijn. De Verenigde Staten en ook Duitsland vormen goede voorbeelden van landen met één munt, maar met grote maatschappelijke tegenstellingen. Als de euro er nu niet komt, dan is de kans groot dat er een run op de mark ontstaat, met nadelige gevolgen voor de Duitse export. De belangrijkste redenen om de euro in te voeren ligt voor Sommer echter op het politieke vlak: de euro moet als locomotief fungeren voor het steeds hechter maken van de samenhang van Europa. Anders blijven de afzonderlijke landen, net als de ziekelijke Aziatische tijgers, afhankelijk van de grillen van de dollar en de luimen van de internationale financiële markten.