Bestuur weg na twist over homoseksueel

WESTZAAN, 23 FEBR. De ledenraad van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Zaanstad (VCOZ) heeft het bestuur van basisschool De Rank in Westzaan ontslagen. Het schoolbestuur had geweigerd de sollicitatiebrief van een homoseksuele leraar in behandeling te nemen.

Volgens bestuurslid G. Molenaar van de VCOZ “kon en wilde” de vereniging het bestuur van De Rank niet steunen. “Er was zowel ethisch als juridisch geen enkel bezwaar om de man in de procedure te betrekken. Sterker nog: het niet doen is in strijd met de wet. Het was in onze ogen een onacceptabele gang van zaken”, aldus Molenaar. De VCOZ heeft vijf basisscholen onder zijn hoede. De 45-jarige leraar werkte al twintig jaar op één van die vijf scholen en stond bekend als een goede leraar.

Schoolbesturen worden bijna nooit weggestuurd, zegt C. De Bondt die adviseerde tijdens het conflict namens de landelijke Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs. Maar volgens hem was het conflict rondom De Rank anders “onmogelijk” op te lossen en bovendien leed de school eronder.

Een schoolbestuur mag volgens de wet uitsluitend een sollicitant weigeren op grond van diens seksuele geaardheid indien die bezwaren staan beschreven in de grondslagen van de school. Daarnaast moet het schoolbestuur aannemelijk maken dat de homoseksualiteit tot uitdrukking zal komen in het functioneren van de leraar. “De besturenraad vindt dat mits een schoolbestuur voldoet aan die eisen, het de vrijheid moet hebben om een homoseksuele leraar te weigeren”, aldus De Bondt. Maar bij basisschool De Rank was dit niet het geval, omdat de bezwaren niet in de grondslagen staan beschreven en omdat de leraar bekendstaat als een goede leerkracht. Het conflict binnen de VCOZ heeft ongeveer vier maanden geduurd; inmiddels heeft de leraar elders een baan.

Ook de CNV Onderwijsbonden steunen de beslissing van de VCOZ, aldus bondsbestuurder J. Duijnhouwer. De vakbond respecteert de twee voorwaarden waaronder een schoolbestuur iemand mag weigeren, maar “wíj vinden dat seksuele geaardheid geen rol mag spelen bij een aanstelling.”

Molenaar van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Zaanstad noemt de gang van zaken onthutsend. Een bemiddelingspoging door onder anderen De Bondt mislukte, waarna de ledenraad besloot het schoolbestuur collectief te ontslaan. Volgens Molenaar ging het in dit geval om een klein groepje mensen dat echt bezwaren had en dat niet wilde terugkomen op het besluit. “Dat maakte hun positie volstrekt onhoudbaar”, aldus Molenaar.