TV West krijgt een maand steun

DEN HAAG, 21 FEBR. De provincie Zuid-Holland is bereid een maand mee te betalen aan de salarissen van de medewerkers van TV West. De provincie overlegt met het rijk en de gemeente Den Haag om samen een maand garant te staan voor de betaling, à vier ton, van de salarissen van de medewerkers. Voorlopig weigert de provincie om drie miljoen gulden beschikbaar te stellen. Voor dat bedrag zijn de aandeelhouders, de uitgevers Wegener en PCM, bereid af te zien van hun besluit om komende maandag uitstel van betaling voor de zender aan te vragen. De provincie wil weten of dat bedrag niet in een bodemloze put zou vallen. Eerst wil zij weten hoe de financiële situatie is.

Hoofdredacteur H. Schneider van TV West noemt het provinciale voorstel momenteel het hoogst haalbare. De voorzitter van stichting RTV West, J. Kroes, was minder tevreden. Hij noemde het provinciale plan een “non-voorstel”. Staatssecretaris Nuis (Media) onderhandelt met de provincie Zuid-Holland over de publieke financiering van TV West.

Utrecht krijgt voorlopig geen regionale tv-omroep. Het uitgeversconcern Wegener trekt zich definitief terug uit de plannen voor regionale televisie. Volgens directeur J.P. Eillebrecht van Wegener Midden-Nederland zijn er niet genoeg financiers te vinden voor de plannen. De uitgever zou jaarlijks één miljoen gulden voorschieten voor reclamezendtijd.

Ook de gang van zaken rond TV West vormde een argument om niet door te gaan. Wegener-directeur Eillebrecht: “We kunnen niet aan de ene kant uit TV West stappen en aan de andere kant een nieuwe regionale televisiezender optuigen. Dat zou bij TV West ook niet erg logisch overkomen.”