Tuberculose

De berichtgeving over tbc op de Hogeschool te Utrecht (NRC Handelsblad, 17 februari) was onzorgvuldig. Allereerst de zogenoemde mantoeprik. Dit moet zijn: Mantoux-prik. De uitslag daarvan duurt niet tot volgende week maar slechts drie dagen. Er wordt bovendien gesteld dat er, omdat 22 positieve studenten niemand kunnen aansteken, geen reden is tot verontrusting, waarna een alinea verder staat dat meer studenten open (dus besmettelijke) tbc hebben. Dan is er dus wel reden tot verontrusting.

Ook de beschrijving van de (open) vorm van tuberculose rammelt. Doordat de tuberculosehaard een open verbinding met de luchtwegen heeft, hoest de patiënt sputum (en geen speeksel zoals het bericht zegt) op waarin de tbc bacteriën aanwezig zijn. Door aanhoesten, en niet zozeer door zoenen of uit hetzelfde glas drinken (zoals het bericht stelt) kunnen anderen worden besmet.

Dan is de informatie die over de behandeling wordt gegeven nog onjuist. De bacterie heeft zich reeds genesteld wanneer de behandeling wordt gestart. En ten slotte is vermoeidheid niet de belangrijkste bijwerking van het geneesmiddel (overigens geen antibioticum in strikte zin, maar een chemotherapeuticum).