Son en Breugel

Naar aanleiding van het artikel 'Omleiding splijt dorpsgemeenschap' (10 februari), het volgende. In een democratie geeft het geen pas dat een burgemeester spreekt over 'extremiteiten van procedurejungles' en dat hij zijn sympathie met een deel van de inwoners van Son tot uitdrukking brengt door een wegblokkade als protestactie te gedogen.

Indien gemeentelijke plannen via interactieve participatie van inwoners worden voorbereid, blijven zulke procedures achterwege. Nu wreekt zich in Son en Breugel de arrogantie van de macht. In dit geval roepen om een 'noodwetje' is dan volkomen misplaatst.

    • R.F. Bergmans