Pronk ontkent vergoelijken van gedrag Talibaan

DEN HAAG, 21 FEBR. Minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) heeft gisteravond ontkend dat hij zich vergoelijkend heeft uitgelaten over schendingen van de mensenrechten door de Talibaan, de streng-islamitische groepering die driekwart van Afghanistan in handen heeft. Pronk is op het ogenblik in Afghanistan, waar hij vandaag in de zuidelijke stad Kandahar een ontmoeting zou hebben met mullah Mohammed Omar, de leider van de Talibaan.

Eerder op de dag was er in Nederland met verbazing gereageerd op een bericht van het Franse persbureau AFP, waarin Pronk als volgt werd geciteerd: “Ik denk dat het een verkeerde interpretatie is dat het regime werkelijk de rechten van de mens schendt. Sommige rechten worden op een andere manier nageleefd op basis van een andere filosofie.”

Een woordvoerder van Pronks ministerie verklaarde dat dit citaat op een misverstand berustte. In werkelijkheid zou Pronk hebben gezegd dat “het een misvatting is te denken dat alleen de Talibaan de mensenrechten schenden. Ook de tegenstanders van de Talibaan doen dat”. Wel zou Pronk hieraan hebben toegevoegd dat er beter met de Talibaan over de mensenrechten viel te praten dan hij eerst had gedacht. Ook had Pronk het belang onderstreept van een “serieuze dialoog” met de Talibaan.

Verscheidene specialisten in de Tweede Kamer uitten terstond hun verbazing over de aanvankelijke berichten. De Talibaan staan in het Westen bekend als zeer repressief, in het bijzonder waar het om de rechten van de vrouw gaat. “Ik was verbijsterd”, verklaarde het D66-Kamerlid Van den Bos. Hij meende dat Pronk met zijn commentaar hoe dan ook buiten zijn boekje was gegaan. Volgens Van den Bos hoort het thema van de mensenrechten bij de portefeuille van zijn partijgenoot, minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo.

“Hij geeft sommige landen zo een vrijbrief om de mensenrechten aan hun laars te lappen”, aldus het CDA-Kamerlid Verhagen, die er aan herinnerde dat Pronk zich onlangs op een soortgelijke manier had opgesteld in Congo.

Verhagen herinnerde eraan dat de Nederlandse regering het bewind van de Talibaan zo weinig vertrouwde dat ze onlangs besloot enkele Afghaanse oorlogsmisdadigers die asiel hadden gezocht in Nederland, niet terug te sturen.