Melkert wil meer loon voor 'zijn' banen

DEN HAAG, 21 FEBR. Minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil mensen met een zogenoemde Melkert-baan meer laten verdienen.

Een verhoging doet volgens Melkert meer recht aan de waarde van het werk en motiveert werklozen aan de slag te gaan. Melkert (PvdA) deed zijn voorstel, dat wat hem betreft in het regeerakkoord wordt vastgelegd, gisteren bij een partijbijeenkomst in Rotterdam. De beloning voor mensen met een Melkert-baan is nu maximaal 120 procent, met hooguit nog een onregelmatigheidstoeslag. Als het aan Melkert ligt wordt dat afhankelijk van de aard van het werk maximaal anderhalf keer het minimumloon.

Minister Zalm (Financiën) ziet niets in een hogere beloning, die volgens hem de doorstroming op de arbeidsmarkt verhindert. Zalm (VVD) zei gisteren op een partijbijeenkomst in Den Helder dat het plan van Melkert leidt tot “een goedbetaald reservoir” van mensen met een Melkert-baan. Uiteindelijk zullen nog maar weinig mensen belangstelling hebben voor een baan met een normaal minimumloon als ze weten dat ze voor werk met een Melkert-etiket vijftig procent meer kunnen incasseren, denkt Zalm.

Ongeveer 40.000 mensen in Nederland werken met een Melkert-baan in onder meer gemeentereiniging, kinderopvang en gezondheidszorg. De banen zijn bedoeld om langdurig werklozen weer op de arbeidsmarkt te krijgen en worden grotendeels gefinancierd door besparing op de uitkeringen. De PvdA heeft in het verkiezingsprogramma aangegeven nog eens 15.000 Melkert-banen erbij te willen.

De betrokken werknemers tonen zich in toenemende mate ontevreden over de beloning. Het steekt hen dat zij voor hetzelfde werk minder verdienen dan hun collega's met een regulier arbeidscontract. Melkert lijkt nu toch tegemoet te willen komen aan de ontevredenheid door drie schalen in te voeren bij de Melkert-banen. Mensen in de eerste schaal, die naar verhouding het eenvoudigste werk doen, zouden 130 procent van het minimumloon krijgen. Voor hoogwaardiger werk in schaal twee wordt dan 140 procent betaald, terwijl het meest gewaardeerde werk in schaal drie 150 procent moet opleveren.