Jongeren rechtszitting laten zien

LEEUWARDEN, 21 FEBR. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs moeten standaard een bezoek aan een rechtszitting kunnen brengen. Als jongeren meer te weten komen van het Nederlandse rechtssysteem, kan dit het plegen van geweldsdelicten helpen voorkomen. Dit stelt de PvdA-fractie in de Leeuwarder gemeenteraad in een deze week verschenen nota voor.

Momenteel mogen minderjarigen wettelijk niet worden toegelaten worden tot rechtszittingen (artikel 269 van het Wetboek van Strafvordering), tenzij de rechter hiervoor toestemming geeft.

In een brief aan minister Sorgdrager (Justitie) en aan alle Tweede-Kamerleden pleit de Leeuwarder PvdA voor een wetswijziging. Volgens woordvoerder P. de Haan van de PvdA Leeuwarden is het van educatief belang dat 12- tot 18-jarigen één keer of meerdere keren een rechtszitting bijwonen. “Voor kinderen is dat een indrukwekkende gebeurtenis. Het bijwonen van een rechtszaak is niet alleen goed voor de algemene ontwikkeling, maar er zou ook een preventieve werking van uitgaan”.

In Leeuwarden werden een maand na de gewelddadige dood van Meindert Tjoelker vorig jaar september al maatregelen aangekondigd om de veiligheid op straat te vergroten.

De politie gaat meer en langer surveilleren in de binnenstad, portiers krijgen een speciale training in het omgaan met geweld en conflicten en er komt een centraal signaleringssysteem waar horeca-ondernemers en taxichauffeurs onraad kunnen melden.